Familien E. R. Ps. Fond

Fondens formål er at yde økonomisk og anden støtte til kristne organisationer og enkeltpersoner fra såvel Danmark som fra andre lande. Det er en betingelse, at støtten bruges til organisationer og personer, som tager aktiv del i udbredelsen af den kristne tro.

 

 

Ansøgningsskemaer kan downloades her:

 Ansøgningsskema for organisationer

Hvis du ønsker .PDF format tryk  her:  

    Hvis du ønsker .doc format tryk  her:

 Hvis du ønsker .docx format tryk  her:  

 

Vi gør opmærksom på, at ansøgninger fra organisationer prioriteres fremfor enkeltpersoners ansøgninger. Da der som oftest er flere ansøgninger end der er midler til uddeling, giver fonden som hovedregel ikke støtte til bibelskoleophold eller lignende.

 

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til skema@erpfond.dk eller application@erpfond.dk